Con Brio 1969 ...

Con Brio ( levensloop)

1969- Een groep jonge mensen van het Jeugdforum, richt  het Jeugdkoor Wamel op. De dirigent van het koor wordt Ab Vermeulen.

1974- Het jeugdkoor bestaat 5 jaar en organiseert een "voor-elk-wat-wils" programma. Het wordt een Hartewensconcert . Hier werken aan mee: het jongerenkoor uit Boven Leeuwen, De Tjava Soundband, Harmonie Koningin Wilhelmina en Marja Lemmers namens het jongerenkoor Beneden Leeuwen. Voordat het concert begint loopt de Drumband van Wamel een speciaal rondje en eindigt bij de R. K. kerk. Het Hartewensconcert wordt door ruim 1000 mensen bezocht. Op tweede paasdag brengt het jeugdkoor een speciale dienst, er worden verschillende nummers gezongen uit de musical, Jezus Christ Superstar.

1976- De naam van het jeugdkoor Wamel wordt vervangen door Jongerenkoor Wamel. Het koor organiseert voor de tweede keer een Hartewensconcert in de kerk. Deelnemers zijn de Tjava Soundband, Harmonie Koningin Wilhelmina, en Dimitri van Toren en het jongerenkoor zelf laat ook van zich horen.

1976- Het Jongerenkoor gaat  voor de eerste keer op concours in Nijmegen. Met de nummers "Het lied van de wolken" en "Lied van de Lentetijd" eindigt het koor op de tweede plaats. Een half puntje verschil met het koor dat eerste wordt.

1977- In Veghel, Veldhoven en Wamel  worden de voorrondes gehouden voor het Jongerenkorenfestival'77. De finale van het jongerenkorenfestival vindt plaats in de kerk van Wamel en de organisator is het  Jongerenkoor Wamel .  In het najaar gaat het Jongerenkoor op kamp naar Loon op Zand. Een zeer geslaagd weekend en is voor herhaling vatbaar.

1978- Het Jongerenkoor organiseert weer een Hartewensconcert. Een optreden van Lenny Kuhr, het Waterlandcombo uit Tiel, de Harmonie uit Beek en Donk en het Jongerenkoor zelf zorgen voor een grandioos concert.

1979- Er wordt een feestje georganiseert voor de koorleden bij de familie Berkvens.  Het jongerenkoor verzorgt samen met leerlingen van de Pelgrim Mavo uit Oss een speciale paasviering. De rockmusical Godspel wordt opgevoerd, een overvolle kerk geniet van de met liedjes en de spelscenes uit deze rockmusical. Het Jongerenkoor Wamel bestaat 10 jaar. Er wordt een weekend met verschillende festiviteiten georganiseerd voor iedereen. Vrijdagavond is er een reünie. Zaterdags is er een braderie en kruisboogschieten en  s'avonds is er een schuttersbal in zaal Rutten. Op zondag verzorgt het koor een mis, s'middags een concert met medewerking van Lenny Kuhr, De Anthony  Singers en de Tjava Soundband. Als afsluiting van alle feestelijkheden is er een receptie in het VTC voor genodigden en belangstellenden.

1980- Het koor zingt verschillende missen.

1981- Het koor organiseert een koffieconcert in het VTC en de opbrengst hiervan gaat naar de organisatie Mensen in Nood. Met leerlingen van de Pelgrim Mavo uit Oss wordt op tweede paasdag  nog een keer de rockmusical Godspel opgevoerd.

1982-Het koor geeft samen met de harmonie uit Wamel een nieuwjaarsconcert in het VTC. Het concert wordt geopend door de Drumband.  Aan het eind van het concert wordt samen een nummer gebracht uit de musical "Hair" Let the sun shine in. Het jongerenkoor Wamel krijgt een nieuwe naam: Con Brio.  Dit betekent "Met vuur". Con Brio wordt uitgenodigd om in het buitenland te komen zingen . In Gent worden enkele concerten gegeven en een mis verzorgd. Con Brio wordt  tweede tijdens het jongerenkorenfestival in de St Josefkerk in Nijmegen.

1983- Con Brio organiseert een jongerenkorenfestival. Het festival wordt geopend met een kerkdienst, verzorgd door Con Brio. 's Middags concours in de kerk met 12 verschillende koren. Als afsluiting een feestavond in zaal Rutten voor iedereen met medewerking van de Big Band.

1984- Con Brio bestaat 15 jaar ! Er wordt een muzikale middag georganiseerd onder het motto "Kom bij elkaar". Aan dit programma werken mee; Amicitia, Harmonie Koningin Wilhelmina, Drumband en Majorettes, Bejaardenkoor, Big Band Silver, Gemengd koor, Overlast, Little Twice en Con Brio zelf.  's Avonds in zaal Rutten is er een groot jubileumbal voor iedereen met medewerking van Big Band Silver.

1985- In Wamel wordt een Verenigingsmanifestatie gehouden waar Con Brio aan meewerkt.

Con Brio laat Jezus Christ Superstar herleven. Op tweede paasdag wordt een keur van liederen ten gehore gebracht uit de musical "Jezus Christ Superstar". Con Brio behaalt de eerste plaats op het Jongerenkorenfestival in Millingen aan de Rijn. Aan dit festival nemen 17 koren deel. De prestatie van het koor wordt door de jury zeer gewaardeerd. Op het jury rapport komen enkele achten en negens voor. Enkele opmerkingen uit het juryrapport zijn; "alles klopt, koorbalans, balans tussen combo en koor." "totaal, erg overtuigend en compliment voor de dirigent." De nummers die het koor zong,  waren "Gedenk mij" en "And there was light ".

1986- Con Brio organiseert Jongerenkorenfestival  voor het bisdom Den Bosch. Er komen 15 jongerenkoren zingen .'s Avonds is er een feestavond met medewerking van de JPM Band.

1987- Con Brio organiseert  het eerste Nationale Jongerenkoren Festival. Het wordt een meerdaagse gebeurtenis van woensdag tot en met zondag. Uit de 7 bisdommen doen er 16 koren mee. Het NJF wordt op woensdagavond geopend  met een concert van Con Brio, een optreden van Anita Meijer en de groep Satisfy.  Aansluitend een galabal in de feesttent met medewerking van de JPM Band. Donderdagmiddag is er een feestje voor de jeugd , gepresenteerd door Jochem van Gelder. 's Avonds een forumdiscussie in kader van jongerenkoren. Vrijdag optreden van jongerenkoren in de feesttent. Zaterdag zijn er  workshops voor de jongerenkoren. Zondag vindt het festival plaats.

Het koor neemt afscheid van dirigent Ab Vermeulen. Tijdens de feestavond in zaal Rutten krijgt  Ab als afscheidskado een LP met daarop de liedjes die Con Brio gezongen heeft tijdens de mis van het NJF.

Een stukje uit de brief van Ab

'De nacht van 12-13 december heb ik slapeloos door gebracht. Alles herhaalde zich bij mij in een grote optocht. Een grote optocht. Jullie waren zo goed en deden juist de dingen op het toneel waar ik enorm van kan genieten.

Thuis heb ik de plaat rustig beluisterd en toen pas beseft dat jullie mij daar iets kostbaars hebben gegeven dat zijn weerga niet kent. Hij mag er zijn.

Ik had me geen mooier afscheid kunnen wensen. Genoeg om nooit meer te vergeten."

1987- Bas Uiterlinde wordt interim dirigent.

1988- Het koor krijgt  een uitnodiging van de NCRV voor een opname voor een  radio  programma in Hilversum. Deze uitnodiging is een gevolg van het Nationel Jongerenkoren Festival.

In september van 1988 krijgt het koor een nieuwe dirigent Han Flintrop.

1989- Han Flintrop neemt na een korte periode afscheid van het koor. De nieuwe dirigent van het koor wordt Albert ter Haar. Na een paar maanden neemt Bas Uiterlinde het stokje weer over als interim dirigent. Met het koor nemen  we deel aan de voorrondes voor het Internationale Jongerenkoren Festival in Veldhoven. We behalen daar de tweede prijs met de nummers Sing it with love, Africa, Hold your back. Na de zomer vakantie krijgen we een nieuwe dirigent ; Frank Litjens.  Ook krijgen we een nieuwe repetitie ruimte; we gaan naar het kleine zaaltje in het VTC.

Samen met Amacitia en Kikowa verzorgen we een kerstconcert.

1990- Frank Litjens maakt bekend dat hij per januari 1991 stopt met het dirigeren van het koor.

Het koor gaat een dagje uit naar Bergharen. Aan de rand van het bos worden de koorleden verrast met een smakelijke picknick. Daarna wordt het koor opgesplitst in groepjes en gaat het op de fiets richting Wamel. s'Avonds sluiten  we de dag af met een

Rock-and Roll feest met medewerking van de band "Toe Măr". Op tweede kerstdag zingen we  in de kerk van Wamel. Aan het eind van de mis bij het slotnummer zingt  Janneke van Ewijk ( toen al zangtalent) mee. Dit nummer slaat wel aan.

1991- Het nieuwe jaar beginnen we met een nieuwe dirigent ; Theo Janssen. Het seizoen sluit het koor in samenwerking met Kikowa. Samen met Amacitia, het dames- en herenkoor, Kikowa  verzorgen we een kerstconcert in de kerk van Wamel.

1992- Op 4 april hebben we een dagje uit. Een fietstocht door een klein stukje van de Betuwe.

De tocht eindigt in Wamel bij het Sparreke waar we  gourmetten.

Na een hele drukke periode van voorbereidingen is er op 31 mei ons eerste "Con Brio in Concert".

Op 22 december zingen we in Druten tijdens de kerstmarkt , s middags geven we met Kikowa, Amacitia en het dames- en herenkoor een kerstconcert in de kerk van Wamel.

1993- Ter gelegenheid van Wamel 1100 zingen we op 22 mei in de feesttent in Wamel . In juni gaan we naar Kekerdom toe om samen met de Harmonie van Kerkerdom een optreden te verzorgen.

Con Brio geeft voor de tweede keer een concert "Con Brio in Concert ". In oktober komen de koorleden bij elkaar in zaal Rutten voor een gezellig feestje, met drankjes en hapjes. Veel leden doen mee aan het karaoken op deze avond.

In het dorpshuis De Rosmolen te Beneden Leeuwen verzorgen wij samen met het koor "For You"uit Druten een muzikale middag. In december komt het idee om een c.d.  te maken in samenwerking met Studio Max.

1994- We beginnen het jaar met een koffieconcert in Altforst. Met het nummer "Het Vliegmachien" doen we mee aan de pronkzitting in Wamel . Op 17 april is de eerste opnamedag voor de c.d. in zaal Rutten. Het is vermoeiend, maar erg gezellig. We krijgen soep, broodjes en wat te drinken.

Ter ere van het 40 jarig bestaan van de R.K kerk verzorgen we een mis met het dames- en  herenkoor,

Amacitia, Kikowa, en de fluitgroep. In juni is er weer een opname dag voor de c.d. in zaal Rutten.

Op 15 oktober is er een mis ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Con Brio. Na de mis is er in het VTC een receptie, Vele mensen komen het koor feliciteren. Als afsluiting is er een gezellige feestavond met medewerking van de groep "Celebration". Er worden een paar koorleden gehuldigd die 25 jaar lid zijn van Con Brio.

Op 29 en 30 oktober is er "Het Concert van Con Brio". Twee direct uitverkochte avonden. Met koffers, spiegels, make-up en een bijna echte kleedkamer, tonen we deze avonden onze inzet. Een concert dat geweldig aanslaat bij het publiek. De recensie is lovend met de treffende kop "Con Brio pakt professioneel uit". Als hoogtepunt de presentatie van de c.d door Ab Vermeulen. In december is er een kerstavond in De Rosmolen waar wij aan mee werken.

1995- We zingen tijdens het schlagerfestival het lied "Prins Joost den Eerste".  Joost Gosselink, lid  van het koor, wordt Prins Carnaval.

Eind december vertrekken we met een bus naar Tilburg waar we mee doen aan een festival.

1996- In samenwerking met Kikowa verzorgen we een nieuwjaarsconcert in het VTC.

Op eerste Pinksterdag zingen we s'morgens in de kerk van ons dorp en daarna gaan we meteen door naar Altforst om daar tijdens de jaarmarkt een optreden te verzorgen.

Op 2 en 3 november verzorgt het koor een concert in het VTC.  "Con Brio on Tour".

1997- Het koor gaat naar Millingen en geeft daar een zelfde concert als in Wamel.

Heel erg jammer is dat er zo weinig belangstelling voor is.

Tijdens het schlagerfestival krijgt Con Brio de persprijs met het nummer Bim Bam Jos en wordt het koor uitgenodigd om bij Omroep Extra FM  de c.d met dat muzikale nummer in ontvangst te nemen. Het nummer wordt natuurlijk ten gehore gebracht op de radio.

1998- Driekorenconcert in Wijchen. Samen met Anthony Singers, Pernassuskoor en Con Brio wordt  een concert gegeven in Zaal Sterrenbos.  De Vincentius Vereniging in Arnhem bestaat 150 jaar en Con Brio wordt uitgenodigd om te komen zingen tijdens de viering.  In oktober gaan we naar de schouwburg in Ulft. Samen met de Big Bounce Band uit Doetichem geven we daar een concert .

In november doen we weer mee aan het schlagerfestival met het nummer "Een diertje zus, een diertje zo".We eindigen op de 2de plaats. Ook voor Louis van Kessel, Prins Carnaval dit jaar,  hebben we een nummer ingestudeerd.

Op 13 november is er een Twee koren concert met als thema: " De muzikale bestemming".

Het concert vindt plaats in de Wielewaal in Druten . In een sfeervolle zaal brengt het koor Freetime en Con Brio 24 nummers ten gehore voor ruim 250 toeschouwers. De avond wordt afgesloten met een gezamenlijk nummer nl. "You've got a friend ". De avond wordt gepresenteerd door Jochem van Gelder. De opbrengst van deze avond wordt aangeboden aan de activiteitensector van Waalborg, voor de aanschaf van een nieuwe piano.

1999-Het koor brengt verschillende nummers ten gehore in Dreumel tijdens het feest  "Dreumel Bruist".

Het koor doet weer mee met het schlagerfestival en wordt weer 2de . Het nummer  heet "Een goede Raad". Met dit nummer gaat het koor met de carnavalsvereniging mee naar Heino.

2000- Het koor doet wederom mee aan het schlagerfestival, nu met het nummer www.Wamel .nl en wordt wéér 2de . Theo Janssen neemt afscheid van Con Brio. Bas Uiterlinden neemt het stokje weer voor een tijdje over totdat we een nieuwe dirigent krijgen. Joost Pieter de Boer wordt de nieuwe dirigent.

Het koor treedt op in de aula van de Pax Christi College te Druten.

2001- Con Brio houdt een open avond. Mensen die geïnteresseerd  zijn, kunnen komen luisteren en kijken hoe Con Brio in elkaar steekt en hoe het koor werkt. Het koor bestaat 30 jaar en volgt een feestavond bij de Drie Broeders. Verschillende leden die  25 jaar lid  van het koor zijn,  worden gehuldigd. Er is een speciaal speldje ontworpen wat aan de jubilarissen uitgereikt wordt.

Het koor doet mee aan het schlagerfestival met het nummer "Gerard en Jan naar Braziel". We eindigen (eentonig) al wéér op de 2de plaats.

2002- Op 26 en 27 januari verzorgt het koor een concert  " Let's get loud". De belangstelling voor het caribisch strandfeest is zo groot dat een extra voorstelling ingelast wordt. Het koor pakt weer stevig uit en verzorgt een spetterend optreden in het VTC.

In oktober neemt het koor deel aan het Euro-korenfestival in Wijchen. Er treden verschillende koren op o.a. Freetime, Enjoy, Surprise, Face en Choke. We zingen tijdens het schlagerfestival het nummer "Măk de glazen efkes vol". We krijgen (hoe kan het anders) de 2de prijs.

2003- We zingen met Pasen en Pinksteren.

We zingen tijdens het schlagerfestival een Wamels medley en worden (let op) nummer 1.

2004- Op 3-4 april voert Con Brio de rock musical Jezus Christ Superstar op in de kerk in Wamel.

Het koor speelt een eigentijdse versie van deze musical. Het is het grootste project in de 35 jarige geschiedenis van het koor. Het koor vertolkt het  lijdensverhaal vol emotie.

De honderden belangstellende krijgen een aangrijpend spektakel voorgeschoteld. Regisseur Lillian Evers heeft gekozen voor een  actuele omlijsting van de rockmusical. Niet alleen zingt het

koor maar er wordt ook geacteerd. Heel naturel, vol overgave. Tijdens de slotprocessie wanneer het voortreffelijke combo het ontroerende John 19:14 speelt, pikt niet alleen het publiek een traantje weg.    "Zelden een amateurproductie gezien die zo sterk overkomt op alle fronten" zo luidt een recensie uit de krant.

Op 12 juni gaan we naar Swingpop in Hoogezand waar verschillende popkoren optreden.

Met de "Dag van Leeuwen " zingen we in de buitenlucht waar we 2 keer een optreden verzorgen.

Na het optreden gaan we richting Wamel waar we onder het genot van een kopje koffie en een hapje eten afscheid nemen van onze dirigent Joost Pieter de Boer.

Na de zomervakantie beginnen we de repetities met onze nieuwe dirigent Fred Weijers.

Een groepje uit koor brengt tijdens het schlagerfestival een leuk nummer over het schlager festival  met een Koninklijke act erom heen. Hiermee worden ze eindelijk

nummer 1 !!

November : Fred Weijers stapt op en er komt een nieuwe dirigent  Han van de Heuvel uit Den Bosch.

Tweede kerstdag zingen we in Wamel.

2005- Op tweede paasdag zingen we in de kerk in Wamel. We zingen verschillende nummers uit JCS.

Bij Nellie wordt de afsluitingsavond georganiseerd . Ieder koorlid brengt wat lekkers mee en als verrassing komt Amecitia een paar liedjes zingen.

Tijdens het schlagersfestival in het VTC in Wamel zingen we met een groepje over " Het gastvrij Land van Maas en Waal". Hier komen verschillende bekende Wamelse mensen in voor die door het fruitig Wamel rond fietsen. Wederom behalen we de 1 prijs!!

Tweede kerstdag zingen we in Wamel onder leiding van Han van den Heuvel.

2006-  Begin januari stop Han van den Heuvel In februari gaat Conbrio verder onder de muzikale leiding van Guido van Houdt.

We zingen tweede paasdag in Wamel .

In mei organiseren we "Meebrulavond" in het VTC  zodat mensen kennis kunnen maken met het koor Con Brio.

Onder het genot van een hapje en drankje speelt de band Stingray (waar Janneke en Jan v Ingen lid van zijn) tijdens de afsluitingsavond in het VTC.

We worden nummer 2 tijdens het schlagerfestival met een nummer over "De Rotonde ".

Con Brio zingt tijdens de kerst markt op de Wamelse kinderboerderij onder het genot van een glaasje gluhwein.

Tweede kerstdag zingen we in Wamel.

2007- Op 31 Maart en 1 April brengt  Con Brio een spetterende show "S(w)inging on Board"  onder leiding van Guido van Houdt, regisseur Kootje van Kilsdonk  en choreograaf Erwin van de Wouw in het VTC in Wamel . Het koor laat Maas en Waal swingen. De show verveelt geen moment en biedt perfecte balans.

Tweede paasdag zingen we in Wamel.

De show S(w)inging on Board wordt herhaald in de Bogerd in Druten op 19 en 20 mei. Wederom 2 maal een uitverkochte zaal. Muziekliefhebbers van het koor hebben weer volop kunnen genieten van de show.

Karel Kalkers stopt na 38 jaar met het bestuur, waarvan 28 jaar als voorzitter van de club zijn geweest.

Begin september start de concert commissie op bescheiden schaal met de voorbereidingen voor festiviteiten omtrent het 40 jarig bestaan van Conbrio in oktober 2009. Inmiddels hebben we Cootje van Kilsdonk en Erwin van der Wouw bereid gevonden om de zaken in goede banen te gaan leiden wat betreft de regie/verhaallijn en de choreografie voor dit concert.

Op 29 oktober wordt er aan de leden gevraagd om een enquête in te vullen dit om over diverse onderwerpen de mening van het koor en band te peilen om vervolgens met deze resultaten als bestuur daar richting aan te kunnen geven in de vorm van een beleidsplan.

Op 3 december wordt Guido 50 jaar en naar aanleiding van de gebeurtenis geeft hij een groots feest in Oosterbeek op 8 december waar voor maar liefst drie koren zijn uitgenodigd nl. Switch(Nijmegen), Dijksound(Eemnes) en Conbrio. Het wordt een waar koren spektakel.

Snel door naar het volgend optreden en wel op 16 december in Druten waar wij als Conbrio een optreden verzorgen tgv de kerstmarkt in de RK te Druten samen met nog 4 andere koren.

Traditiegetrouw verzorgt Conbrio op 26 december de mis op 2e kerstdag in RK te Wamel.

2008- In het nieuwe jaar 2008 starten we snel met de voorbereidingen voor een uitwisseling concert met Dijksound met als thema " Valentijn " en wel op 16 februari. Locatie " de Hilt " te Eemnes.

Op 7 januari zijn de resultaten naar aanleiding van de gehouden enquête met het koor en de band toegelicht en besproken.

In de 2e helft van januari wordt het plan gesmeed om op 8 maart een Wamelse versie te organiseren van het " Valentijnsconcert " weer samen met " Dijksound " uit Eemnes. Locatie " VTC " te Wamel.

Op 16 februari zijn we te gast bij Dijksound voor het Valentijn concert te Eemnes.

Op 8 maart is Dijksound te gast voor het concert Lentekriebels te Wamel.

Traditiegetrouw verzorgt Conbrio op 24 maart de mis op 2e paasdag in RK te Wamel.

Op 31 maart vindt de jaarvergadering plaats waarin door de komst van Doreth de Kleijn het bestuur weer voltallig is.

De bestuursbezetting is als volgt;

Voorzitter: Maarten Verbeek

Secretaris: Petra van Ewijk

Penningmeester: Lieke van Rossum

Bestuurslid : Doreth de Klein en Trudie Thijssen

Op 12 april geeft Guido van Houdt aan dat hij aan het eind van het seizoen stopt als dirigent.

Op 2 juli wordt er in het Henricus samen met harmonie Koningin  Wilhelmina een zomerconcert gegeven.

Wat tevens de afsluiting is van het seizoen 2007 – 2008. Tijdens deze afsluiting wordt afscheid genomen van Guido.

Na de zomervakantie beginnen we in augustus met onze nieuwe dirigent Lex Bogears.

18 Oktober zijn we uitgenodigd door het Maas en Waals Mannenkoor om mee te werken aan hun jubileumconcert in Druten.

Tijdens het schlagerfestival in november, waar we met een vaste groep aan meedoen, worden we tweede met het nummer over "De Sparky's".

Na een uitglijder van Lex hebben we Kees, een " leuk jong menneke", als inval dirigent gevonden die op Tweede Kerstdag in Wamel mee de H. Mis verzorgt.

Jaarverslag 2009

In  januari  2009 starten we  met de voorbereidingen voor een heel druk jaar in verband met het concert "40 Jaar Nederpop".

Tweede Paasdag zingen we traditioneel getrouw in Wamel.

Na de zomerstop beginnen we 24 augustus weer met de repetities.

Na vele extra repetities met grote inzet van alle koorleden hebben we op 3 oktober onze jubileummis in de kerk van Wamel in samenwerking met Amicitia en het kinderkoor Kikowa.

Gradie Thijssen, Gerard Looman en Karel Kalkers worden tijdens deze dienst gehuldigd met hun 40 jarig lidmaatschap. Onder het genot van een drankje en hapje hebben we na de dienst een gezellige feestavond in het VTC tot in de late uurtjes.

Op 10 en 11 oktober brengen we in het VTC te Wamel ons jubileumconcert "40 jaar Nederpop" ten gehore.

Tweemaal een volle zaal, een spetterde show, een concert dat geweldig aanslaat bij het publiek. De telefoon staat niet stil, veel fans van ons koor proberen een kaartje te bemachtigen om nog een keer te genieten van dit prachtig concert.

Deze show wordt herhaald op 21 en 22 november in De Bogerd in Druten.

Tweede Kerstdag zingen we in de kerk van Wamel. Na de mis drinken we wat na in Studio Max. Gerard, bedankt voor je gastvrijheid.

Op naar 2010 !

 

Jaarverslag 2012:
2012 begon met repeteren voor de concerten in oktober en voor het dienst op 2e paasdag in de kerk. De dienst werd deze keer voor het eerst voorgegaan door pastoor Massaer. Dit heeft tot wat onduidelijkheid tijdens de dienst geleid, maar al met al was het een geslaagde kerkdienst.  In juni hebben we deelgenomen aan het maas & waals muziekfestival georganiseerd door de harmonie in Wamel. Het festival is letterlijk in het water gevallen, maar, met name, het tweede optreden van Con Brio in de RK kerk werd goed bezocht. De reacties van de koorleden waren enthousiast dus volgend jaar zijn we weer van de partij.
Na dit festival gaat alle aandacht naar Power of Love en wordt er hard gerepeteerd om alle nummers en teksten in het hoofd te krijgen, voordat de zomervakantie begint. Het repeteren vraagt veel energie van iedereen dus de jaarlijkse afsluiting, met dit jaar een BBQ bij Faan Vink georganiseerd door de bassen, was dan ook een geweldige en zeer ontspannen afsluiting van het seizoen.

Na de zomervakantie begint het concert steeds meer vorm te krijgen door het instuderen van de choreografie. Dan is het eindelijk oktober, het weekend waar we met z’n allen zo lang naar toe gewerkt hebben.  Ondanks de onzekerheid bij sommige koorleden en ook wat kritische geluiden, kunnen we met z’n allen terugkijken op een zeer geslaagd weekend met veel lof van de toehoorders.

Veel tijd om na te genieten van het concert is er niet, want kerst is alweer in aantocht, dus er moet weer gerepeteerd worden.  Na ook een mooie kerstdienst neergezet te hebben zit 2012 erop en gaan we vol goede moed 2013 tegemoet!

 

Jaarverslag 2013

Het jaar is turbulent begonnen nadat gebleken was dat de chemie tussen koor en dirigent verdwenen was. Nadat de beslissing was genomen om uit elkaar te gaan is de zoektocht naar een nieuwe dirigent gestart. Na vijf sollicitatiegesprekken en 3 proefrepetities hebben we een nieuwe dirigent gevonden in Bruce Skinner. Met goede moed zijn Bruce en het koor gestart met de repetities met, tot nog toe, positief resultaat.

Met Lex hebben we nog een aantal mooie optredens neergezet zoals het gezamenlijk optreden met de Harmonie van Dreumel in d’n Hoender, de Heilige mis met Pasen in de Kerk in Wamel, het unplugged optreden bij de opening van het Maas & Waals muzikaal festival en natuurlijk de twee optredens op het festival zelf.  Het seizoen is afgesloten met het afscheid van Lex en een gezellige feestavond bij Gerard.

Met Bruce hebben we vervolgens hard gewerkt aan een tweetal nieuwe nummers, die we beiden ten gehore hebben gebracht met Kerstmis. De kerk zat weer helemaal vol en de geluiden van de bezoekers waren erg positief.

De start met Bruce is goed. Met voldoende concentratie en inzet van zowel dirigent als koor, kan dit in 2014 alleen maar beter worden!

 

 


Facebook Twitter ©2022 Professionele webhosting bij vH Digitaal Beneden-Leeuwen.